Johan Antus

Main menu: Home


Det underjordiska oljelagret


Jag besökte ett av statens oljelager i en "mellansvensk stad". Här har man beredskapslagrat närmare 100.000 m3 olja. Bergrummet byggdes för att säkra tillgång på olja för att, i händelse av ofred eller motsvarande, så att energibolaget skulle kunna producera värme och kraft. Denna togs i bruk 1972 och avvecklades som beredskapslager 1984.


Anläggningen består av tre stora bergrum, sk. skepp där olja förvaras direkt i råberget. Tre stora bergrum med olja och horisontella servicegångar mellan dem.


Värt att nämna är att olja konstant varit uppvärmd för att vara mer lättflytande. Jag vågar inte gissa vad bara uppvärmningen kostat..


De horisontella gångarna tycks aldrig ta slut. Det är en stor anläggning.Man har byggt bergrum för oljelagring från 1940-talet fram till 1982 (Skogaby).
Totalt under den tiden har det funnits ca. 30 berganläggningar med en mycket stor lagringsvolym. Dessa hemliga anläggningarna sköttes från början av statliga SPL (Svensk Petroleum Lagring). Dessa har bl.a. funnits i bergrum vid Stora Höggarn ,Telegrafberget i Stockholm.
Efter kriget ökades antalet bergrum i bl.a. Sundsvall, Norrköping Västerås, Holmsund och Karlshamn.
Detta var naturligtvis mycket hemligt. Anläggningarna fick aldrig nämnas namn eller var de fanns utan benämndes anläggning A, B, C och D. Benämningen byttes sedan till anläggning 124, 126, 128 och 130. Hemligt värre!.
Efterhand byggdes ytterligare et tiotal anläggningar i bl.a. Strömstad, Kappelshamn och i Lycksele.
Bergrummen låg minst 30 meter ner i berget för att skyddas mot bombanfall och byggdes med radiak (strålnings-) skydd och hade egen reservkraft, verkstad etc. 

Storleken på  anläggningarna varierar från 30 000 m3 till 120 000 m3 i ett eller flera bergrum. De var ca. 25 m höga, 20 m breda och  från 60 m till 150 m i längd. Man lagrade framför allt diesel, bensin och flygfotogen.

Under 70-talet byggdes 14 nya anläggningar som krigsreserv bl.a.  i Småland och Norrbotten.

1989 sålde oljebranschen SPA/SPL till staten de totalt 27 bergrumsanläggningar. Detta för att krigsreserven av olja egentligen var statens ansvar. Statens Oljelager, SOL får ansvaret för denna nationella resurs.

I och med kalla kriget slut hade betydelsen av upphört. Nästan samtliga bergrum avhemligades och är nu nedlagda, tömda och sanerade genom Sveriges Geologiska Undersökning SGU försorg.


Här ser vi en oljesjö längs ner i ett av bergrummen.


Nödutgång..


Man kan titta mer på olja i ett av skeppen. Mer än30.000 m3 får plats i detta skepp.


Den mödosamma vandringen uppåt visar hur brant det är på väg ner/upp